דוח רב חברתי מציג נתונים רק בחלק מהחברות

פורומים אפיון ופיתוח פריוריטי דוח רב חברתי מציג נתונים רק בחלק מהחברות

 • דיון
  איליה
  משתתף
  שלום.

  אצל הלקוח הדוח לא מציג את הנתונים בכל החברות, ואף יותר מזה, הוא מציג נתונים בחברות שונות בהתאם לחברה שממנה מריצים את הדוח. <u>בסביבה אצלי – הדוח דווקא מציג את הנתונים תקין בכל החברות.</u>

  כן סומנו חברות בהגדרות עבודה רב חברתית.

  דוחות רב חברתיים אחרים מוצגים תקין. מצורף הdump של הדוח. מדובר על דוח מאזן בוחן טבלה חודשית שהפכתי לרב חברתי + כל מיני שדות.

  אשמח אם מישהו יוכל לתת כיוון…

  תודה רבה!

  `
  <p style=”text-align: left;”>SELECT RSTRIND(STRCAT(‘ ‘,
  (((SQL.FORMAT = 1 ? STRCAT(TRIALBAL1.TRIALBALDES,’.’,TRIALBAL.ENTRY1) :
  STRCAT(TRIALBAL.ENTRY1,’.’,((((SQL.LANGUAGE = SQL.ENVLANG OR (SQL.LANGUAGE
  IN (2,3)
  AND SQL.ENVLANG IN (2,3)) ? 1 : 0)) = 0
  AND TRIALBAL1.ETRIALBALDES <> ” ? TRIALBAL1.ETRIALBALDES : TRIALBAL1.TRIALBALDES))))))),
  ‎1, 64) AS ‘;‎ראשית‎ ‎כותרת‎’,
  ‎ TRIALBAL.TRIALBALCODE AS ‘‎סעיף‎’,
  RSTRIND(STRCAT(‘ ‘, (((((SQL.LANGUAGE
  = SQL.ENVLANG OR (SQL.LANGUAGE IN (2,3)
  AND SQL.ENVLANG IN (2,3)) ? 1 : 0)) = 0
  AND TRIALBAL.ETRIALBALDES <> ” ? TRIALBAL.ETRIALBALDES : TRIALBAL.TRIALBALDES)))),
  ‎1, 48) AS ‘‎תאור‎’,
  ‎ ACCOUNTS.ACCNAME AS ‘‎חשבון‎’,
  RSTRIND(STRCAT(‘ ‘, (((((SQL.LANGUAGE
  = SQL.ENVLANG OR (SQL.LANGUAGE IN (2,3)
  AND SQL.ENVLANG IN (2,3)) ? 1 : 0)) = 0
  AND ACCOUNTS.EACCDES <> ” ? ACCOUNTS.EACCDES : ACCOUNTS.ACCDES)))), 1,
  ‎48) AS ‘‎חשבון‎ ‎תאור‎’,
  RSTRIND(STRCAT(‘ ‘, ( (FNCBAL.PERIOD < 13 ? DTOA(FNCBAL.CURDATE-14*24:00,’MONTH’)
  : STRCAT(ITOA(FNCBAL.PERIOD),DTOA(FNCBAL.CURDATE-14*24:00,’-YY’))))), 1,
  ‎16) AS ‘‎חודש‎’,
  LGIT_HCITEMS.HCITEMCODE AS ‘HC Item’,
  LGIT_HCITEMS.HCITEMDES AS ‘HC Item Description’,
  LGIT_CASHREPORTITEMS.CASHREPORTITEMCODE AS ‘Cash Report Item’,
  LGIT_CASHREPORTITEMS.CASHREPORTITEMDES AS ‘Cash Rep. Item Desc.’,
  LGIT_SALUTORYITEMS.SALUTORYITEMCODE AS ‘Statutory Item Code’,
  LGIT_SALUTORYITEMS.SALUTORYITEMDES AS ‘Statutory Item Desc.’,
  LGIT_REGITEMS.REGITEMCODE AS ‘Regulatory Item Code’,
  LGIT_REGITEMS.REGITEMDES AS ‘Regulatory Item Desc’,
  RSTRIND(STRCAT(‘ ‘, (((ACCOUNTS.COMPANY
  = -1 ? (((SQL.LANGUAGE = SQL.ENVLANG OR (SQL.LANGUAGE IN (2,3)
  AND SQL.ENVLANG IN (2,3)) ? 1 : 0)) = 0
  AND LANGENVIRONMENT.TITLE <> ” ? LANGENVIRONMENT.TITLE : ENVIRONMENT.TITLE)
  : (((SQL.LANGUAGE = SQL.ENVLANG OR (SQL.LANGUAGE IN (2,3)
  AND SQL.ENVLANG IN (2,3)) ? 1 : 0)) = 0
  AND COMPANIES.ECOMPANYDES <> ” ? COMPANIES.ECOMPANYDES : COMPANIES.COMPANYDES))))),
  ‎1, 48) AS ‘‎חברה‎’,
  ((0.0 + ( SUM((:CUR = -1
  AND :FLG = 1 ? FNCBAL.CREDIT1 – FNCBAL.DEBIT1 : (:CUR = -2
  AND :FLG = 1 ? FNCBAL.CREDIT2 – FNCBAL.DEBIT2 : (:CUR = -1
  AND :FLG = 2 ? FNCBAL.CCREDIT1 – FNCBAL.CDEBIT1 : FNCBAL.CCREDIT2 – FNCBAL.CDEBIT2)))))))
  ‎AS ‘‎סכום‎’,
  ‎ TRIALBAL.ENTRY2 AS ‘‎משני‎ ‎סעיף‎’,
  ‎ TRIALBAL.ENTRY1 AS ‘‎ראשי‎ ‎סעיף‎’,
  ‎ FNCBAL.CURDATE AS ‘‎תאריך‎’
  FROM STACK , CURRENCIES , FNCBAL , TRIALBAL TRIALBAL1 ?, LANGENVIRONMENT
  ?, ENVIRONMENT , COMPANIES , SYSCONST , LGIT_REGITEMS , LGIT_SALUTORYITEMS
  , LGIT_CASHREPORTITEMS , LGIT_HCITEMS , ACCOUNTS !, TRIALBAL !
  WHERE (ACCOUNTS.LGIT_REGITEM = LGIT_REGITEMS.REGITEM)
  AND (ACCOUNTS.LGIT_SALUTORYITEM = LGIT_SALUTORYITEMS.SALUTORYITEM)
  AND (ACCOUNTS.LGIT_CASHREPORTITEM = LGIT_CASHREPORTITEMS.CASHREPORTITEM)
  AND (ACCOUNTS.LGIT_HCITEM = LGIT_HCITEMS.HCITEM)
  AND (STACK.ELEMENT = 0)
  AND (FNCBAL.PERIOD <> (:YF = ‘Y’ ? -999 : 0))
  AND (ACCOUNTS.ACCOUNT <> 0)
  AND (ACCOUNTS.TMPFLAG <> ‘Y’)
  AND (CURRENCIES.CURRENCY = :CUR)
  AND (FNCBAL.GL IN (:GL,:GL2))
  AND (FNCBAL.CURDATE BETWEEN :DDD
  AND :TDT)
  AND (ACCOUNTS.ACCOUNT <> 0)
  AND (ACCOUNTS.ACCOUNT = FNCBAL.ACCOUNT)
  AND (ACCOUNTS.TRIALBAL = (:SEC = 0 ? ACCOUNTS.TRIALBAL : 0+ :SEC))
  AND (ACCOUNTS.TRIALBAL = TRIALBAL.TRIALBAL)
  AND (TRIALBAL.ENTRY1 = TRIALBAL1.TRIALBALCODE)
  AND (LANGENVIRONMENT.LANG = SQL.LANGUAGE)
  AND (ENVIRONMENT.DNAME = SQL.ENV)
  AND (ENVIRONMENT.DNAME = LANGENVIRONMENT.DNAME)
  AND (ACCOUNTS.COMPANY = COMPANIES.COMPANY)
  AND (SYSCONST.NAME = ‘LANGUAGE’)
  AND ( 1=1 )
  GROUP BY 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
  HAVING SUM(STACK.ELEMENT) <> -1
  AND (:ZBL = ‘Y’ OR (( SUM((:CUR = -1
  AND :FLG = 1 ? FNCBAL.CREDIT1 – FNCBAL.DEBIT1 : (:CUR = -2
  AND :FLG = 1 ? FNCBAL.CREDIT2 – FNCBAL.DEBIT2 : (:CUR = -1
  AND :FLG = 2 ? FNCBAL.CCREDIT1 – FNCBAL.CDEBIT1 : FNCBAL.CCREDIT2 – FNCBAL.CDEBIT2))))))
  <> 0.0)
  AND ( 1=1 )
  ORDER BY 18 ASC, 17 ASC, 2 ASC, 4 ASC, 19 ASC ;</p>

מוצגות 1 תגובות (מתוך 1 סה״כ)
 • תגובות
  איליה
  משתתף
  הבעיה תופלה,

  תודה

מוצגות 1 תגובות (מתוך 1 סה״כ)
 • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.