הכפלת רשומות

פורומים אפיון ופיתוח פריוריטי הכפלת רשומות

 • דיון
  nofars
  משתתף
  שלום,

  בניתי מסך אב ובן עם טבלאות חדשות .

  בעת הזנת נתונים במסך הבן אותם נתונים מועתקים לי עבור כל שורה במסך האב כלומר יש לי את אותם רשומות לכל שורה במסך האב שנמצא בטבלה נפרדת.

  אני מסיקה שעשיתי חיתוך לא נכון אבל לא מוצאת איזה.

  מעלה את הקובץ DUMP של המסך שמכפיל רשומות.

  תודה!

  FORM : MEND_DASUBPRICELIST
  ————————–
  DECLARE FILL57497 CURSOR FOR
  SELECT MEND_DASUBPRICELIST.CUSTYPE, MEND_DASUBPRICELIST.BUSECTOR,
  MEND_DASUBPRICELIST.INDSECTOR, MEND_DASUBPRICELIST.INFSECTOR,
  MEND_DASUBPRICELIST.AIRSECTOR, MEND_DASUBPRICELIST.COMSECTOR,
  MEND_DASUBPRICELIST.DASUBPRICELIST
  FROM MEND_DASUBPRICELIST
  ORDER BY 1 ASC

  KEYS :
  ——
  KEY 1 (A): DASUBPRICELIST
  KEY 2 (U): CUSTYPE

  MEND_DASUBPRICELIST/INSERT TRIGGER:
  ———————————–
  #line 1 MEND_DASUBPRICELIST/INSERT
  SET TRANSACTION;
  INSERT INTO MEND_DASUBPRICELIST ( CUSTYPE, BUSECTOR, INDSECTOR, INFSECTOR,
  AIRSECTOR, COMSECTOR, DASUBPRICELIST)
  VALUES ( :MEND_DASUBPRICELIST.CUSTYPE, :MEND_DASUBPRICELIST.BUSECTOR, :MEND_DASUBPRICELIST.INDSECTOR,
  :MEND_DASUBPRICELIST.INFSECTOR, :MEND_DASUBPRICELIST.AIRSECTOR, :MEND_DASUBPRICELIST.COMSECTOR,
  :MEND_DASUBPRICELIST.DASUBPRICELIST);

  SELECT 189 INTO :SCREENMSG FROM DUMMY WHERE :RETVAL = 0;
  SELECT DASUBPRICELIST
  INTO :MEND_DASUBPRICELIST.DASUBPRICELIST
  FROM MEND_DASUBPRICELIST
  WHERE CUSTYPE = :MEND_DASUBPRICELIST.CUSTYPE ;
  :NEXTPATTERNFLAG = 0;
  COMMIT;

  MEND_DASUBPRICELIST/UPDATE TRIGGER:
  ———————————–
  #line 1 MEND_DASUBPRICELIST/UPDATE
  SET TRANSACTION;
  UPDATE MEND_DASUBPRICELIST
  SET CUSTYPE = :MEND_DASUBPRICELIST.CUSTYPE ,
  BUSECTOR = :MEND_DASUBPRICELIST.BUSECTOR ,
  INDSECTOR = :MEND_DASUBPRICELIST.INDSECTOR ,
  INFSECTOR = :MEND_DASUBPRICELIST.INFSECTOR ,
  AIRSECTOR = :MEND_DASUBPRICELIST.AIRSECTOR ,
  COMSECTOR = :MEND_DASUBPRICELIST.COMSECTOR
  WHERE CUSTYPE = :MEND_DASUBPRICELIST1.CUSTYPE
  AND ABSR(BUSECTOR – :MEND_DASUBPRICELIST1.BUSECTOR) < 0.1
  AND ABSR(INDSECTOR – :MEND_DASUBPRICELIST1.INDSECTOR) < 0.1
  AND ABSR(INFSECTOR – :MEND_DASUBPRICELIST1.INFSECTOR) < 0.1
  AND ABSR(AIRSECTOR – :MEND_DASUBPRICELIST1.AIRSECTOR) < 0.1
  AND ABSR(COMSECTOR – :MEND_DASUBPRICELIST1.COMSECTOR) < 0.1
  AND DASUBPRICELIST = :MEND_DASUBPRICELIST1.DASUBPRICELIST ;

  SELECT (:RETVAL = 0 ? 190 : (:RETVAL < 0 ? 50 : 0)) INTO :SCREENMSG FROM
  DUMMY ;
  :NEXTPATTERNFLAG = 0;
  COMMIT;

  MEND_DASUBPRICELIST/DELETE TRIGGER:
  ———————————–
  #line 1 MEND_DASUBPRICELIST/DELETE
  SELECT ENTMESSAGE(‘CHBS_SUBPRICELIST’,’F’,0) INTO :PROGPARAM FROM DUMMY;
  SELECT 94 INTO :PROGMSG
  FROM CHBS_SUBPRICELIST WHERE (( (:MEND_DASUBPRICELIST.DASUBPRICELIST <>
  0 AND DASUBPRICELIST = :MEND_DASUBPRICELIST.DASUBPRICELIST )
  ));

  SET TRANSACTION;
  DELETE FROM MEND_DASUBPRICELIST
  WHERE CUSTYPE = :MEND_DASUBPRICELIST1.CUSTYPE
  AND ABSR(BUSECTOR – :MEND_DASUBPRICELIST1.BUSECTOR) < 0.1
  AND ABSR(INDSECTOR – :MEND_DASUBPRICELIST1.INDSECTOR) < 0.1
  AND ABSR(INFSECTOR – :MEND_DASUBPRICELIST1.INFSECTOR) < 0.1
  AND ABSR(AIRSECTOR – :MEND_DASUBPRICELIST1.AIRSECTOR) < 0.1
  AND ABSR(COMSECTOR – :MEND_DASUBPRICELIST1.COMSECTOR) < 0.1
  AND DASUBPRICELIST = :MEND_DASUBPRICELIST1.DASUBPRICELIST ;

  SELECT (:RETVAL = 0 ? 191 : (:RETVAL < 0 ? 50 : 0)) INTO :SCREENMSG FROM
  DUMMY ;
  COMMIT;

  MEND_DASUBPRICELIST/CUSTYPE/POST-FIELD TRIGGER:
  ———————————————–
  #line 1 MEND_DASUBPRICELIST/CUSTYPE/POST-FIELD
  SET TRANSACTION ;
  GOTO 9 WHERE :NEXTPATTERNFLAG = 1;
  GOTO 9 WHERE ” = :MEND_DASUBPRICELIST.CUSTYPE ;
  GOTO 9 WHERE :MEND_DASUBPRICELIST.CUSTYPE = :MEND_DASUBPRICELIST1.CUSTYPE
  ;
  SELECT BUSECTOR, INDSECTOR, INFSECTOR, AIRSECTOR, COMSECTOR,
  DASUBPRICELIST
  INTO :MEND_DASUBPRICELIST.BUSECTOR, :MEND_DASUBPRICELIST.INDSECTOR,
  :MEND_DASUBPRICELIST.INFSECTOR, :MEND_DASUBPRICELIST.AIRSECTOR,
  :MEND_DASUBPRICELIST.COMSECTOR, :MEND_DASUBPRICELIST.DASUBPRICELIST
  FROM MEND_DASUBPRICELIST
  WHERE CUSTYPE = :MEND_DASUBPRICELIST.CUSTYPE ;
  LABEL 9 ;

  COMMIT;

  MEND_DASUBPRICELIST/DASUBPRICELIST/POST-FIELD TRIGGER:
  ——————————————————
  #line 1 MEND_DASUBPRICELIST/DASUBPRICELIST/POST-FIELD
  SET TRANSACTION ;
  GOTO 9 WHERE :NEXTPATTERNFLAG = 1;
  GOTO 9 WHERE 0 = :MEND_DASUBPRICELIST.DASUBPRICELIST ;
  GOTO 9 WHERE :MEND_DASUBPRICELIST.DASUBPRICELIST = :MEND_DASUBPRICELIST1.DASUBPRICELIST
  ;
  SELECT CUSTYPE, BUSECTOR, INDSECTOR, INFSECTOR, AIRSECTOR, COMSECTOR
  INTO :MEND_DASUBPRICELIST.CUSTYPE, :MEND_DASUBPRICELIST.BUSECTOR,
  :MEND_DASUBPRICELIST.INDSECTOR, :MEND_DASUBPRICELIST.INFSECTOR,
  :MEND_DASUBPRICELIST.AIRSECTOR, :MEND_DASUBPRICELIST.COMSECTOR
  FROM MEND_DASUBPRICELIST
  WHERE DASUBPRICELIST = :MEND_DASUBPRICELIST.DASUBPRICELIST ;
  LABEL 9 ;

  COMMIT;

   

מוצגות 1 תגובות (מתוך 1 סה״כ)
 • תגובות
  yitzchok
  משתתף
  IL
  תני לנו בבקשה את הקורסור של מסך הבן. לא נראה לי שאנחנו צריכים דאמפ של הכל.
מוצגות 1 תגובות (מתוך 1 סה״כ)
 • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.