פתיחת פק”ע

פורומים שימוש במערכת פתיחת פק”ע

 • דיון
  <p dir=”RTL” style=”margin-top: 0cm; text-align: right; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;”>שלום </p>
  <p dir=”RTL” style=”margin-top: 0cm; text-align: right; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;”>פתיחת פק”ע ” ידנית ” . ( לא דרך MRP</p>
  <p dir=”RTL” style=”margin-top: 0cm; text-align: right; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;”>נניח המצב הבא : </p>
  <p dir=”RTL” style=”margin-top: 0cm; text-align: right; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;”>מוצר A , טיפוס P </p>
  <p dir=”RTL” style=”margin-top: 0cm; text-align: right; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;”>למוצר A יש 2 בנים בעץ מוצר </p>
  <p dir=”RTL” style=”margin-top: 0cm; text-align: right; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;”>B , טיפוס P  ( מוצר מיוצר ) </p>
  <p dir=”RTL” style=”margin-top: 0cm; text-align: right; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;”>C טיפוס R ( ח”ג ) </p>
  <p dir=”RTL” style=”margin-top: 0cm; text-align: right; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;”>האם קיימת אפשרות זו שפתיחת פק”ע למוצר A יפתח אוטומטית גם פק”ע למוצר B . אם כן נא הסבר מה נדרש ? </p>
  <p dir=”RTL” style=”margin-top: 0cm; text-align: right; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;”>האם אפשרות זו קיימת במידה ופק”עות  יפתחו דרך הרצת MRP</p>
  <p dir=”RTL” style=”margin-top: 0cm; text-align: right; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;”><strong style=”box-sizing: border-box;”>תודה , המשך יום נעים ושבת שלום </p>
 • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.